Biometan

nejvšestrannější obnovitelný zdroj

Úpravou bioplynu na biometan se pro toto odvětví otevírá do budoucna nadějná tržní příležitost. Vtláčením biometanu do sítě zemního plynu je tento všestranný „zelený“ produkt dokonalý pro decentralizovanou dodávku energie, nabízí dlouhodobou náhradu fosilního zemního plynu a popohání proces energetické transformace. Biometan vyrobený z bioplynu má naprosto stejné vlastnosti jako zemní plyn, nabízí stejně flexibilní využití a jeho skladování je snadnější než u jiných zdrojů energie. A co víc, je obnovitelný.

Jak se biometan vyrábí?

Anaerobní digescí organických materiálů vzniká plyn složený z metanu a oxidu uhličitého, tedy bioplyn. Aby bylo možné upravit bioplyn na biometan  odpovídající kvalitě zemnímu plynu, proběhne nejprve čištění a stlačení surového bioplynu. Membránová technologie, kterou používáme, poté využívá rozdílných velikostí a rychlostí prostupu molekul dvou druhů přítomných plynů: jelikož jsou molekuly oxidu uhličitého menší než molekuly metanu, mohou migrovat membránou mnohem rychleji. V důsledku toho zůstává metan na vysokotlaké straně, zatímco molekuly CO2 z bioplynu membránou procházejí. K úpravě bioplynu díky tomu nejsou potřebné žádné chemikálie, voda ani jakékoli jiné zdroje.
Výchozí surovinou pro výrobu biometanu však nemusí být bioplyn. Po fázi předběžného vyčištění lze k výrobě biometanu použít také plyn ze skládek a čističek odpadních vod.

Takto vyráběný biometan je nejvšestrannější zdroj obnovitelné energie, který může nahradit zemní plyn na bázi fosilních paliv, ať už je používán kdekoli. Na následujících stranách se můžete dozvědět o mnoha způsobech využití tohoto cenného a obnovitelného plynu i úloze, jakou může hrát v ekologickém systému rozvodu energie.

Hledáte spolehlivého partnera v odvětví biometanu? Můžeme vám nabídnout řešení na míru od začátku až do konce v celém hodnotovém řetězci, od výchozí fáze čištění surového bioplynu, až po účinnou úpravu na biometan a následný tržní odbyt vyrobeného biometanu, to vše završeno nabídkou servisních služeb. Zde se můžete dovědět více o naší vysoce účinné technologii EnviThan a našich interních případových studiích.

Stručný přehled výhod biometanu:

  • FLEXIBILNÍ VYUŽITÍ

Ať už je biometan použit v domácnostech, jako palivo s neutrálním obsahem uhlíku (CNG) v sektoru dopravy nebo dle potřeby přeměněn na elektřinu nebo teplo, jedná se o skutečně všestranný plyn, který lze použít také v decentralizovaných systémech.

 

  • NEZÁVISLOST

​​​​​​​Biometan nás osvobozuje od závislosti na fosilním zemním plynu i na dovozcích zemního plynu, čímž podporuje předvídatelnost dlouhodobých cenových trendů na domácím trhu s energiemi.

 

  • SKVĚLÉ PŘIJETÍ VEŘEJNOSTÍ

​​​​​​​Biometan je obnovitelný. To znamená, že odběratelé tepla mohou profitovat ze zlepšené stopy CO2 a potenciální úspory vyplývající z účinnějšího využití energie. Jako vysoce účinné palivo si biometan také jedinečným způsobem vede na trhu s palivy a může napomoci k mnohonásobnému snížení emisí.

 

  • SILNÝ TRŽNÍ POTENCIÁL

​​​​​​​Jelikož jsou k dispozici jak bioplynové stanice, tak infrastruktura rozvodu plynu, není potřeba čas ani kapitál k jejich vybudování. Použití biometanu může naopak odlehčit elektrické síti a přispět k dočasnému snížení nákladově náročných prací při její modernizaci.

 

  • VÝHODA PRO REGION I MIMO NĚJ

​​​​​​​Biometan podporuje hospodářský růst jak v místě produkce –v bezprostřední blízkosti zařízení na výrobu plynu – tak ve spotřebním regionu, který je na místě produkce nezávislý.

 

  • DALŠÍ PILÍŘ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

​​​​​​​Jelikož jsou naše systémy k úpravě plynu vysoce účinné a nákladově efektivní, mohou nabídnout provozovatelům zařízení na bioplyn další atraktivní zdroj příjmů z výroby biometanu.