Biometan

absolutně všestranný

Jelikož má biometan prakticky neutrální obsah uhlíku, je trvale dostupný a může výrazně přispět k ochraně klimatu a udržitelné dodávce energie.

Možnosti využití metanu:

Palivo

Jako palivo s neutrálním obsahem uhlíku má CNG (stlačený zemní plyn) zjevné výhody. Jen v samotném sektoru dopravy by přechod z fosilních paliv na biometan mohl snížit emise CO2 až o 97 procent. V Německu je však zatím pokrok při vývoji nezbytné infrastruktury zdlouhavý. Abychom dosáhli změny, spojili jsme síly s mnichovskou společností BAUER Kompressoren GmbH: díky tomuto dlouhodobému partnerství je EnviTec schopen nabídnout kompletní balík, od biologicky rozložitelného odpadu, po čerpadlo CNG, z jediného zdroje. Systémové komponenty – vysokotlaké kompresory, plynové vyrovnávací nádrže a čerpadla CNG – dodává BAUER a do nádrží je instalují technici EnviTec. V závislosti na požadavcích zákazníka jsou pak integrovány do celkového zařízení na bioplyn a systému na úpravu plynu. Po jejich dokončení lze dodávat palivo pro všechny těžké nákladní automobily a autobusy. V Číně EnviTec pomocí této technologie získal nové zákazníky, například Shandong Minhe Biological Scitech Co. Ltd. Pro další informace o biometanu jako palivu klikněte sem:
Stáhnout zdarma bílou knihu (k dispozici pouze v angličtině)

Teplo

Pro zvýšení podílu tepla z obnovitelných zdrojů na 14 procent do roku 2020 je jednou z nejudržitelnějších aktuálně dostupných technologií využití biometanu v  (kogeneračních jednotkách. Použití biometanu v aplikacích pro pouhé vytápění je užitečnou alternativou zejména v případech, kdy nelze z konstrukčních důvodů v potřebném rozsahu nasadit jiné druhy technologií obnovitelné energie nebo použít opatření ke snížení energetických požadavků.
Pro topení na bázi metanu existuje několik užitných modelů. Typickými spotřebiteli jsou vlastní nemovitosti nebo podnikatelské prostory provozovatele zařízení, sídliště nebo veřejná zařízení napojená na rozvody topení, včetně zahradnických, komerčních a výrobních společností. To vše dělá z biometanu na trhu s vytápěním nízkonákladovou a účinnou variantu obnovitelné energie.

Elektřina

Spolehlivá dodávka energie vyžaduje trvalou rovnováhu mezi vyrobenou a požadovanou energií. V souladu s tím musí zatížení v kterémkoli časovém bodu odpovídat zaručená úroveň výkonu (výroby energie). Jelikož se výroba elektrické energie z fosilních paliv a jaderné energie začíná postupně snižovat, jsou pro zajištění této úrovně výkonu potřebná alternativní řešení. Zde jsou životaschopnou možností zařízení s flexibilní výrobou energie: ta jsou schopna rychle reagovat na změny ve výrobě elektřiny z kolísajících dodávek ze zdrojů obnovitelné energie a zvládnout požadované úkoly pro zajištění dodávky energie. Použití biometanu umožňuje zajištění příslušných služeb na základě zdrojů obnovitelné energie, a tím snižuje potřebu elektráren na fosilní bázi.

Regenerace CO2

…a myslíme ještě více dopředu:

CO2 vznikající během výroby biometanu lze znovu využít a zkapalnit. Ultračistý oxid uhličitý nabízí provozovatelům zařízení zajímavý doplňkový zdroj zisku, který lze využít v celé řadě odvětví (například v potravinářském průmyslu, v zahradnictví, požární ochraně nebo v chladírenských zařízeních).

Řešení na míru od společnosti EnviTec

 

Ať už se rozhodnete pro kterékoli udržitelné řešení, nabízíme vám kompletní soubor know-how a zkušeností v oblasti výroby a čištění surového plynu, plánování, konstrukce zařízení k úpravě plynu na míru a mnoho způsobů využití vyrobeného biometanu. Svým zákazníkům navíc nabízíme nepřetržitou (24/7) podporu, poskytovanou místním servisním týmem. Servisní služby zahrnují  jak pravidelnou údržbu, tak rychlé odstranění případných poruch.