Úprava bioplynu EnviThan

jednoduchá a flexibilní technologie

Dříve, než lze bioplyn vtlačit do rozvodu zemního plynu nebo použít jako palivo CNG nebo LNG, je nutno jej nejprve upravit na kvalitu zemního plynu. – Naše komplexní řešení od zhodnocení organického odpadu, přes úpravu bioplynu až po čerpací stanice CNG a LNG se nazývá EnviThan.

Přehled našich technologií
a vašich výhod:

  • INTEGROVANÝ MODEL

Naše zařízení EnviThan vám nabízí řešení na míru v celém hodnotovém řetězci, od výchozí předúpravy surového bioplynu, přes úpravu bioplynu na biometan, po různé možnosti tržního odbytu biometanu (CNG, elektřina, teplo), to vše završeno nabídkou servisních služeb potřebných k úspěšnému provozu biometanové stanice. Jsme společnost se servisním týmem a službami online monitorování fungující v ČR.

 

  • PŘÍMOČARÉ, KOMPAKTNÍ A MODULÁRNÍ PROVEDENÍ

Úprava plynu EnviThan je jednoduchá a robustní, přitom však také kompaktní a prostorově úsporná. Komponenty pro odsíření, kompresi, kondenzaci, filtraci a čištění plynu jsou nainstalovány v samostatných modulech. Díky jejímu modulárnímu provedení lze technologii rychle a snadno nainstalovat i flexibilně přizpůsobit konkrétním normám jakosti a výkonnostním kapacitám jednotlivých provozovatelů. Systém je rovněž navržen tak, aby zajistil nízké náklady na údržbu. Modulární konstrukce zařízení EnviThan navíc nabízí dostatečnou rezervní kapacitu, díky níž lze zařízení později snadno rozšířit.

 

  • SILNÝ PARTNER

​​​​​​​K procesu membránové separace používáme v našich zařízeních na úpravu bioplynu moduly SEPURAN® Green od firmy Evonik Industries. Úspěšné partnerství mezi společnostmi EnviTec a Evonik se neodráží pouze ve faktu, že jsme celosvětově největším odběratelem těchto špičkových modulů Evonik, nýbrž také ve skutečnosti, že  EnviTec je jedinou společností na světě, která provozuje vlastní  zařízení na úpravu plynu za účelem výzkumu a vývoje těchto inovativních membránových systémů.

 

  • SNADNÁ OVLADATELNOST

​​​​​​​Naše zařízení k úpravě plynu se vyznačují vysokou efektivitou a díky snadné ovladatelnosti je lze rychle přizpůsobit proměnlivým provozním faktorům. Tím je zaručeno jednoduché a flexibilní provozní řízení zařízení EnviThan.

 

  • MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST

​​​​​​​Ve srovnání s jinými přístupy k úpravě bioplynu vyžaduje technologie EnviThan méně energie, díky čemuž lze udržet provozní náklady na minimu. Tato metoda úpravy plynu navíc nevyžaduje žádné chemikálie, vodu ani jiné zdroje. Také většinu tepla vyvinutého během procesu úpravy lze rekuperovat a využít. Oproti jiným metodám – například mokrému čištění aminem, adsorpci za měnícího se tlaku nebo vysokotlakému čištění vodou – je rovněž nenákladná a ekologická, jelikož při ní nevzniká žádná odpadní voda ani emise.

 

  • NEJVYŠŠÍ KVALITA A MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST – MADE IN GERMANY!

​​​​​​​Kvalita je pro EnviTec Biogas nejvyšší priorita. Abychom mohli za všech okolností zajistit splnění našich vysokých standardů, jsou všechna zařízení EnviThan navrhována a sestavována v našem podniku v Saerbecku (Německo).  Kromě toho spolupracujeme pouze s pečlivě vybranými dodavateli, kteří sdílejí náš závazek jakosti – a naše obchodní vztahy s těmito dodavateli trvají již celá léta.

 

  • PROVĚŘENÉ ODBORNÉ ZNALOSTI

​​​​​​​Kromě účinnosti a technické kvality našich systémů k úpravě plynu jsou dalším důvodem, proč zákazníci na celém světě svěřují své projekty společnosti EnviTec, naše dlouhodobě mezinárodně osvědčené zkušenosti s výstavbou zařízení na bioplyn. Německo, Spojené království, Francie, Čína a Dánsko – EnviThan působí  v celosvětovém měřítku. Zde si můžete přečíst naše případové studie z celého světa.

 

  • PEVNÁ FINANČNÍ ZÁKLADNA

​​​​​​​Společnost EnviTec Biogas je od července 2007 zalistována na Frankfurtské burze. Silné finanční zázemí EnviTec Group je pro investory, zákazníky a partnery zárukou důvěry a spolehlivosti. Vysoké standardy spolehlivosti, které si sami vytváříme, se rovněž odrážejí v našem obchodním modelu: investice do našich vlastních zařízení nám umožňuje usilovat o trvalé zlepšování a optimalizaci našich technologií a nabízet našim zákazníkům vysokou úroveň spolehlivosti a účinnosti provozu jejich vlastních zařízení.