Nach Oben
LinkedIn Facebook Youtube Instagram twitter xing

Bioplyn – všestranný obnovitelný zdroj

Bioplyn patří mezi všestranně využitelný obnovitelný zdroj, ať už pro výrobu elektřiny a tepla pro využití  v místě nebo pro zásobování tepla potrubím nebo dodávání do plynárenské soustavy po následné zpracování. Produkce nezávislá na počasí je pro provozovatele zařízení předvídatelným zdrojem příjmů, protože energie z bioplynu nepodléhá cenovým výkyvům. Bioplynová stanice zároveň aktivně přispívá k ochraně životního prostředí, je to jeden z energetických zdrojů budoucnosti.

Multifunkčnost
 • Výroba elektrické energie
 • Ohřívání a chlazení
 • Výroba zemního plynu
Maximální efektivita
 • Nejvyšší stupeň rekuperace energie
 • Použití celé úrody v porovnání s jinými biopalivy
 • Lze zpracovat rozmanité zásoby krmiv (např. organický odpad)
Skladovatelný a k dispozici
 • Špičková zatížitelnost
 • Schopnost základního zatížení
 • Výroba elektrické energie nezávisle na povětrnostních podmínkách
Výstup
 • Ekologický, neprodukuje žádné dodatečné emise skleníkových plynů CO2
 • Vhodný pro rozvoj decentralizovaného napájení energií
 • Zbytky fermentace lez použít jako prémiové hnojivo

Interaktivní animace

Klikněte zde k shlédnutí našich interaktivních animací:

Interaktivní animace