Bioplyn – všestranný obnovitelný zdroj

Bioplyn patří mezi všestranně využitelný obnovitelný zdroj, ať už pro výrobu elektřiny a tepla pro využití  v místě nebo pro zásobování tepla potrubím nebo dodávání do plynárenské soustavy po následné zpracování. Produkce nezávislá na počasí je pro provozovatele zařízení předvídatelným zdrojem příjmů, protože energie z bioplynu nepodléhá cenovým výkyvům. Bioplynová stanice zároveň aktivně přispívá k ochraně životního prostředí, je to jeden z energetických zdrojů budoucnosti.

Výhody bioplynu na první pohled:

 • Výroba elektrické energie
 • Ohřívání a chlazení
 • Výroba zemního plynu
 • Nejvyšší stupeň rekuperace energie
 • Použití celé úrody v porovnání s jinými biopalivy
 • Lze zpracovat rozmanité zásoby krmiv (např. organický odpad)
 • Špičková zatížitelnost
 • Schopnost základního zatížení
 • Výroba elektrické energie nezávisle na povětrnostních podmínkách
 • Ekologický, neprodukuje žádné dodatečné emise skleníkových plynů CO2
 • Vhodný pro rozvoj decentralizovaného napájení energií
 • Zbytky fermentace lez použít jako prémiové hnojivo

 

Virtuální prohlídka bioplynovou stanicí společnosti EnviTec Biogas:

youtube-preview
To display YouTube videos, it is necessary that you accept marketing cookies. Please see our privacy policy for more information. To the cookie settings