Jednoduchý princip

Aby mohl vzniknout bioplyn je nutná především správná technologie.

Základní princip bioplynové stanice je relativně jednoduchý. Obnovitelné suroviny ze zemědělství, exkrementy živočišného původu, odpady z potravinářského a zemědělského odvětví slouží jako vstupní materiály.

Mikrobiologický proces rozkladu potom probíhá ve čtyřech fázích: od hydrolýzy, přes tvorbu kyselin, až po vznik metanu.  Existují různé typy anaerobních bakterií, které se podílejí na procesu tvorby metanu a jsou ovlivněné faktory jako jsou vstupní látky, pH, teplota a celková účinnost fermentace.

Jak vzniká bioplyn

  • Organické materiály, jako je například kukuřičná siláž, GPS a exkrementy živočišného původu nebo jiné biologické odpady se používají jako vstupní materiály.
  • Činností bakterií vzniká v prostředí fermentoru bez přístupu vzduchu ze vstupních substrátů bioplyn.
  • Bioplyn tvoří z 50 - 75 % metan, z 50 - 25 % oxid uhličitý a stopové plyny např. sirovodík.
youtube-preview
To display YouTube videos, it is necessary that you accept marketing cookies. Please see our privacy policy for more information. To the cookie settings