Jednoduchý princip

Aby mohl vzniknout bioplyn je nutná především správná technologie.

Základní princip bioplynové stanice je relativně jednoduchý. Obnovitelné suroviny ze zemědělství, exkrementy živočišného původu, odpady z potravinářského a zemědělského odvětví slouží jako vstupní materiály.

Mikrobiologický proces rozkladu potom probíhá ve čtyřech fázích: od hydrolýzy, přes tvorbu kyselin, až po vznik metanu.  Existují různé typy anaerobních bakterií, které se podílejí na procesu tvorby metanu a jsou ovlivněné faktory jako jsou vstupní látky, pH, teplota a celková účinnost fermentace.

Jak vzniká bioplyn

  • Organické materiály, jako je například kukuřičná siláž, GPS a exkrementy živočišného původu nebo jiné biologické odpady se používají jako vstupní materiály.
  • Činností bakterií vzniká v prostředí fermentoru bez přístupu vzduchu ze vstupních substrátů bioplyn.
  • Bioplyn tvoří z 50 - 75 % metan, z 50 - 25 % oxid uhličitý a stopové plyny např. sirovodík.
youtube-preview
Chcete-li zobrazit videa YouTube, musíte přijmout marketingové soubory cookie. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů. K nastavení cookies