Nach Oben
LinkedIn Facebook Youtube twitter xing

Ochrana údajů

Naše webové stránky mohou být použity bez zadávání osobních údajů. K některým službám na našich stránkách se však mohou vztahovat různá pravidla, která jsou vysvětlena zvlášť níže. Osobní údaje shromažďujeme od vás (například jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.) V souladu s ustanoveními německých zákonů o ochraně údajů. Informace jsou považovány za osobní, jestliže mohou být spojeny výhradně s určitou fyzickou osobou. Právní rámec pro ochranu údajů lze nalézt v německém zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG) a Telemedia Act (TMG). Níže uvedená ustanovení slouží k poskytnutí informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních informací poskytovatelem.

EnviTec Biogas AG
Industriering 10 a
49393 Lohne / Německo
+49 4442 8016-8100
info@envitec-biogas.com

Mějte na paměti, že přenos dat přes internet je vystaven bezpečnostním rizikům a proto nemůže být zajištěna úplná ochrana proti přístupu třetích stran k přeneseným datům.

Kontaktujte nás

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás buď e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře. V takovém případě jsou informace poskytnuté uživatelem uloženy za účelem usnadnění komunikace s uživatelem. Žádné údaje nejsou předávány třetím osobám. Ani žádná z těchto informací neodpovídá žádným informacím, které mohou být shromažďovány jinými součástmi našich webových stránek.

Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webových stránek Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové údaje, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek prostřednictvím vás. Informace, které jsou vytvářeny pomocí cookies vaším používáním této webové stránky, se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácená. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena kompletní IP adresa a tam je ukládána ve zkrácené formě. Na zakázku provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil vaše používání webové stránky za účelem vytváření zpráv o aktivitách na stránce a dalších službách spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele těchto stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji v rámci Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nelze v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí cookies a které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů tak, že si z odkazu nahrajete a nainstalujete dostupný plugin pro prohlížeče.
Můžete zrušit zaznamenávání údajů o vaší návštěvě prostřednictvím Google Analytics. Za tím účelem zaškrtněte políčko „Anonymně zaznamenat návštěvu prostřednictvím Google Analytics?“. Vaše nastavení se během návštěvy uloží a zohlední se při načtení další stránky. Uložení vašeho nastavení pro budoucí návštěvy není možné, protože se neukládají žádné další údaje o vaší návštěvě.

Cookies

Naše webové stránky využívají tzv. Cookies, aby rozpoznali opakované používání našich webových stránek stejným uživatelem / účastníkem připojení k internetu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč na vašem počítači stáhne a ukládá. Používají se k vylepšení našich webových stránek a služeb. Ve většině případů se jedná o tzv. "Session cookies", které jsou odstraněny po opuštění našeho webu.
Do jisté míry však tyto soubory cookie předávají informace, které se používají k automatickému rozpoznání. Rozpoznávání probíhá prostřednictvím adresy IP uložené do souborů cookie. Získané informace slouží k vylepšení našich služeb ak urychlení vašeho přístupu na web.
Zabránění instalování souborů cookie můžete zabránit úpravou nastavení prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že tím možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Serverové údaje

Z technických důvodů jsou shromažďovány následující údaje, které váš internetový prohlížeč předává nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru (tzv. Protokolové soubory serveru):

  • typ a verze prohlížeče, který používáte,
  • operační systém,
  • webové stránky, které jsou propojeny na našich webových stránkách (URL odkazujících)
  • na webové stránky, které navštívíte
  • na datum a čas vaší návštěvy
  • na adresu internetového protokolu (IP).

Tato anonymní data jsou uložena odděleně od jakýchkoli osobních informací, které jste poskytli, a tím je nemožné připojit k nějaké konkrétní osobě. Data jsou používána pro statistické účely za účelem zlepšení našich webových stránek a služeb.

Používání komponent YouTube s rozšířeným režimem ochrany dat

Na našich webových stránkách používáme komponenty (videa) YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnost patřící společnosti Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem používáme volbu "- enhanced mode protection -", kterou nabízí YouTube. Když zobrazíte stránku, která má vložené video, provede se spojení se serverem YouTube a obsah se na webu objeví prostřednictvím komunikace s vaším prohlížečem. Podle informací poskytnutých společností YouTube v "- rozšířeném režimu ochrany dat" jsou data přenášena pouze na server YouTube, zejména na stránkách, které jste navštívili, pokud sledujete video. Pokud jste přihlášeni současně na YouTube, budou tyto informace přizpůsobeny vašemu členskému účtu YouTube. Toto můžete předejít tím, že se odhlásíte z vašeho členského účtu předtím, než navštívíte naše webové stránky. Další informace o ochraně údajů poskytované společností YouTube poskytuje společnost Google pod následujícím odkazem:
www.google.de/intl/de/policies/privacy/