6 MW jen z odpadů a enzymů – budoucnost v Anglii

Následující řádky mohou pro mnoho vypadat jako trochu z jiného světa. Samotný název článku je dost přímočarý – 6 MW z odpadů a ještě v Anglii..?

Společnost EnviTec Biogas již několik let spolupracuje s dánskou společností DONG Energy, pro kterou v Dánsku realizovala projekty bioplynových stanic. Dobrá spolupráce pokračuje i na jednom z nejprogresivnějších projektů využití odpadů současnosti. V městě Northwich poblíž Manchesteru vzniká bioplynová stanice, která zpracuje 120.000 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který vyprodukuje více jak 110.000 domácností. Dceřiná společnost DONG Enery firma REnescience Northwich již v minulosti na svém pilotním zařízení celý systém využití netříděných komunálních odpadů testovala a nyní se přistoupilo k realizaci. Netříděný komunální odpad je z příjmové haly dávkován do horizontálního válce, do kterého je přidána recyklovaná voda z procesu, speciální enzymy a bakterie. Celý proces je temperován na požadovanou teplotu. V dalším kroku je takto upravený odpad tříděn na tzv. 2D a 3D využitelnou složku. 2D odpady jsou nejčastěji platové fólie a textil, 3D jsou nejčastěji tvrdé plasty, kovy příp. sklo. Pro tvorbu bioplynu je nejdůležitější tzv. „bio liquid“ tj. bio tekutina, která je čerpána do 4 velkoobjemových fermentorů. Po fermentaci zbytky prochází pasterizační jednotkou, kde jsou zahřáty po jednu hodinu na 70°C, následně dochází k separaci. Tekutá složka je částečně opět využívána v procesu a pevná frakce jde k dalšímu materiálovému využití. Společnost EnviTec Biogas zajišťuje kompletní využití tekuté frakce, včetně využití bioplynu na výrobu el. Energie a tepla. Kompletní dokončení projektu je plánováno na začátek roku 2017 s tím, že o projekt se EnviTec bude starat i 6 měsíců po uvedení do provozu.  

Společnost EnviTec Biogas realizovala již několik bioplynových stanic využívající odpady, nicméně po dokončení bude bioplynová stanice v Northwich ta na odpady největší. Věříme, že zkušenosti s realizací tak zajímavého projektu mohou být užitečné a využitelné někdy i v podmínkách České nebo Slovenské republiky.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
+420 725 777 402
L.Hnilica@envitec-biogas.com