Aktivní chlazení bioplynu – reálné zkušenosti z nejnovějších instalací

Potýkali jste se ve svém provozu v letních měsících s vyšší spotřebou bioplynu v kogenerační jednotce? Kolísala Vám hodnota metanu v závislosti na venkovní teplotě a slunečním svitu? Docházelo u Vaší KGJ k častému zanášení chladiče palivové směsi?

Tyto problémy jsou ve většině případů způsobeny vyšší teplotou a vlhkostí bioplynu. 

V posledních teplých létech a klesající hladinou spodní vody nemusí být již ochlazení a odvlhčení bioplynu skrze zemní plynové potrubí a kondenzační šachtu dostatečné. Právě molekuly vody ve vlhkém bioplynu přenášejí více sirovodíku a amoniaku. Sirovodík se usazuje a zanáší spalovací prostory kogenerační jednotky a další technologie. Amoniak je silně reaktivní s mědí. Právě díky tomu pak často dochází k poškození chladiče palivové směsi, který má vnitřní lamely z mědi.

Jistě znáte reakci plynojemu a kvality bioplynu se stoupající teplotou a intenzitou slunečního svitu. Stoupá tlak, ale metan klesá. To je dáno teplotní roztažností plynů. Poté má i samotná kogenerační jednotka vyšší spotřebu bioplynu.

V letošním roce jsme instalovali technologie chlazení bioplynu na více BPS. Vždy s víceméně podobnými pozitivními výsledky. Bioplyn chladíme na 12 – 14°C, tudíž se v chladnějším období chlazení ani nespouští a bioplyn prochází technologií bez chlazení. 

Pozitivní výsledky:

1. Stabilizace metanu (CH4) a jeho mírný nárůst – nedochází k roztažnosti plynů, vyšší metanové číslo díky snížení vlhkosti bioplynu (redukce přenosu sirovodíku, amoniaku a dalších nečistot)

2. Kvalitnější a čistší bioplyn – prodloužení životnosti chladiče palivové směsi, nižší přenos sirovodíku a amoniaku, redukce zanášení KGJ a oleje

3. Snížení denní vstupní dávky substrátů – dle kvality a množství došlo ke snížení o 1-2 tuny denně

Ač se může zdát investice do instalace a provozu chlazení bioplynu jako drahá záležitost, pozitivní výsledky po instalaci ukazují na vysokou rentabilitu.

Mgr. Petr Hora 
EnviTec Service s.r.o.
M  +420 725 103 944
E   P.Hora@envitec-biogas.com