Pozvánka na prohlídku biomethanové stanice Forst

V poslední době jsme v EnviTecu zaregistrovali zvýšený zájem o technologie na úpravu bioplynu na biomethan. Pro všechny zájemce připravujeme prohlídku naší nejbližší stanice Forst, která se nachází přibližně 250 km z Prahy.

Jedná se o membránovou jednotku produkující 700 Nm3 biomethanu za hodinu, která je v provozu od září 2014. Za pět let provozu je k dispozici dostatek provozních zkušeností.

EnviTec Biogas instaloval první jednotky na úpravu bioplynu na biomethan v roce 2009 a záhy se společnost EnviTec stala nejen dodavatelem, ale i přímo výrobcem a originálním servisem. Montáž, kompletace a testování probíhá přímo v našem výrobním závodě v Německu. V našem referenčním listě naleznete bezmála 40 instalací od 125 Nm3 až po 5000 Nm3.

Termín prohlídky a přesné detaily budou dohodnuty individuálně podle počtu přihlášených zájemců. Prosíme tedy všechny zájemce, aby se přihlásili Ing. Lubomíru Hnilicovi co nejdříve.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
T: 725 777 402
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com