Generátor možnosti servisu a údržby, výměny či dodávky…

V poslední době jsme v EnviTecu zaregistrovali zvýšený zájem a poptávku o generátory. Nejčastěji se jednalo o zařízení výrobců Leroy Somer či STAMFORD.

U obou výrobců platí servisní interval 20.000 mth, kdy zpravidla na místě dochází k odpojení generátoru, vyčištění a výměně ložisek. Tato pravidelná péče se určitě vyplácí a velmi ji doporučujeme.

Nicméně v loňském roce jsme byli přizváni k řešení havarijní situace na 1 MW bioplynové stanici, kde došlo k poruše generátoru a následnému vzplanutí. Po prohlídce technickým specialistou bylo zjištěno, že poškození hlavního statoru je velmi rozsáhlé a na několika místech. Nejpravděpodobněji vlivem vadné izolace nebo uvolněného vodiče došlo k závitovému zkratu, což způsobilo silné zahoření el. oblouku a vytrysknutí roztavené mědi, což sežehnulo rotor a v čele statoru způsobilo další zkraty (mezifázový a na kostru), opět vzniklo silné zahoření el. oblouku a sublimace mědi s železem z magnetického obvodu a opětovné sežehnutí rotoru. Poté byl stroj na základě rozdílů fázových proudů a zpětného výkonu odstaven. 

Závěr byl takový, že generátor je neopravitelný resp. výhodnější je dodávka nového. Bohužel pozice generátoru v technické budově neumožňovala samostatnou demontáž generátoru a muselo se celé soustrojí kogenerační jednotky vytáhnout ven a následně generátor vyměnit za nový kus.
Dodávka nového generátoru byla možná díky našim skladovým zásobám během několika dní.

Velmi doporučujeme všem provozovatelům pravidelnou údržbu generátorů a během generální údržby kogenerační jednotky odeslat generátor do specializovaného závodu na jeho komplexní prohlídku, kterou naše společnost také zajišťuje.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
T: 725 777 402
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com