Je vaše bioplynová stanice skutečně plynotěsná?

Bioplynová stanice je komplexní technologický systém skládající se z mnoha technologických celků, kde teoreticky hrozí úniky vznikajícího bioplynu. V případě netěsností dochází ke ztrátám, kdy už při úniku v objemu 5 litrů za minutu představuje roční ztráta 2.600 m3 bioplynu.

I malá netěsnost a ztráta plynu může tedy představovat dost velkou finanční ztrátu pro provozovatele bioplynové stanice.

Důvodem je hlavně to, že při každodenní obhlídce či kontrole technologie není možné malé netěsnosti odhalit pouhým zrakem nebo sluchem.

EnviTec Biogas přichází s řešením a tím je možnost diagnostiky těsnosti technologie infra-kamerou, která je schopná rozpoznat i ty nejmenší úniky bioplynu. Kamera pracuje ve světelném spektru neviditelném pro lidské oko, přičemž umožňuje servisnímu technikovi vidět metan.

Netěsnosti v mnohých případech představují jen drobné nedostatky, které může technik odstranit ihned po naměření (volné spoje, dotáhnutí matic). Po ukončení měření technik připraví protokol o provedeném měření a návrh opravy netěsných míst na technologii. Součástí protokolu je CD s video nahrávkou.

Výhody diagnostiky úniku bioplynu infra-kamerou:
+ Okamžité vyhodnocení výsledků s možností opravy na místě
+ Diagnostika BPS profesionální servisní firmou
+ Zamezení únikům bioplynu=  lepší ekonomika BPS
+ Bezpečné provozování BPS

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
M: +420 725 777 402
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com