Reálné zkušenosti s instalací oxidačních katalyzátorů na kogenerační jednotky

Od 1. 1. 2020 nastává zákonná povinnost pro všechny provozovatele bioplynových stanic dodržet nové emisní limity kogeneračních jednotek. Hodnota CO se snižuje z 1300 na 650 mg/m3 a takto nízké hodnoty oxidu uhelnatého se bohužel ve většině případů již nedá dosáhnout pouhým nastavením kogenerační jednotky. Do spalinové cesty je nutné instalovat oxidační katalyzátor.

Naše společnost instalovala několik desítek oxidačních katalyzátorů. Na základě našich zkušeností doporučujeme všem, kteří mají povinnost a musí toto téma řešit, aby prověřili zejména následující praktické podmínky:

  • Víme, kde umístit oxidační katalyzátor? Je v kabině/kontejneru KGJ dostatek místa?
  • Z jakého materiálu a jaký průměr má spalinové potrubí?
  • Nebude v blízké době plánovaná odstávka provozu KGJ?

Důležité je také rozhodnout se pro instalaci vhodného technického řešení. Pro projekty, kde je dostatek prostoru, doporučujeme oxidační katalytickou vložku umístěnou ve speciální komoře. Toto řešení je výhodné v tom, že výměna vlastní vložky je velmi jednoduchá, rychlá a zvládne ji i obsluha BPS. K tomuto řešení je dodávána i speciální matracovou žáruvzdornou izolace.

Druhým řešení je vložení oxidační vložky do tepelného výměníku spalin.

 

V dubnu tohoto roku jsme instalovali první katalyzátor na kogenerační jednotku,  která právě procházela generální údržbou. Výhodou bylo, že byl celý kogenerační prostor prázdný a navaření komory katalyzátoru bylo rychlejší a jednodušší.

V případě, že Vás instalace oxidačního katalyzátoru čeká, jsme Vám připraveni představit naše zkušenosti a řešení v této oblasti osobně.

Dodáváme a instalujeme vhodné katalyzátory pro všechny typy kogeneračních jednotek jako Jenbacher, MAN, MWM, Schnell, 2G, TEDOM a další.

Kontakt:
Mgr. Petr Hora
EnviTec Service s.r.o.
M    +420 725 103 944
E    p.hora@envitec-biogas.com
S     www.envitec-biogas.cz