Kontrola bioplynových stanic ze strany ERU – na co být připraven

EnviTec Biogas je dlouholetým členem profesní organizace CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu.  Ve spolupráci s tímto spolkem Vám přinášíme aktuální informace o kontrolách bioplynových stanic, které byly uskutečněny v roce 2016. ERU stihlo v minulém roce cca 10 kontrol.  Je předpokladem, že kontroly budou v tomto roce pokračovat.

Níže uvádíme několik stěžejních bodů vyplývajících z již provedených kontrol.

ERU v prvních kontrolách vyžadovalo dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě bioplynu z obnovitelných zdrojů dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 477/2012 Sb tj. zejména prohlášení výrobce biomasy, příslušné smlouvy, dodací listy, přijaté faktury atd. Rozsah kontrol se v průběhu roku měnil a  při některých kontrolách byl kladen důraz i na jiné záležitosti.

Nejčastěji byly požadovány tyto dokumenty:

 • provozní řád BPS
 • schéma BPS dle provozního modelu výrobny bioplynu
 • výchozí a aktuální zprávy o revizi všech částí BPS, tj. zpráva o periodické revizi elektrozařízení, zpráva o kontrole plynového zařízení, zpráva o revizích tlakových nádob, zpráva o revizi spalinových cest
 • jednopólové schéma výrobny
 • technická dokumentace k technologii BPS a ke kogenerační jednotce
 • smlouvy o dílo včetně všech příloh a dodatků
 • kolaudační souhlas
 • smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě, protokol o prvním paralelním připojení
 • osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné KVET

Podle vedoucího sekce bioplynu z CZ BIOM Adama Moravce, který u většiny kontrol asistoval, byly nejčastější kontrolní nálezy tyto:

 • Číslo parcely umístění výrobny neodpovídalo licenci
 • Nebyla v pořádku fakturace biomasy s výkazem o spotřebě
 • Podpora byla vyplácena za AF1 přitom výrobce nesplnil podmínky podílu cíleně pěstované biomasy
 • Výkon výrobny neodpovídal revizi nebo licenci
 • Okamžitý výkon byl vyšší než instalovaný dle licence
 • Štítky kogenerační jednotky neodpovídaly licenčnímu spisu

Pro mnohé provozovatele může být orientace v mnoha podmínkách a nařízeních složitá nebo si nejsou jisti správností a kompletností všech nutných dokumentů. Proto  CZ BIOM pro své členy nabízí tzv. kontrolu „na nečisto“. Ta spočívá v návštěvě dané provozovny a kontrole předmětných dokumentů a výkaznictví tak, aby bylo vše uvedeno do souladu s legislativními požadavky.  Cena za takovou „kontrolu“ pro členy sdružení je 5.000.- Kč.

Velmi doporučujeme členství v CZ BIOM a čerpání výhod, které sdružení nabízí.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
+420 725 777 402
L.Hnilica@envitec-biogas.com

Kontakt na CZ BIOM:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6
E-mail:  sekretariat@biom.cz
www.czbiom.cz