Všem obchodním partnerům a provozovatelům
bioplynových stanic

Ve Velkém Meziříčí 20.3.2020

 

 

Vážení,

s velkými obavami sledujeme každý den aktuální vývoj šíření koronaviru nejen v České republice, ale i celé Evropě. Dodržujeme všechna nařízení vlády i doporučení hygienické stanice. V naší kanceláři jsme zavedli nutná opatření (většina zaměstnanců pracuje z domova, sklad ND funguje v omezeném bezpečnostním režimu, oddělujeme servisní skupiny…atd.).

Chci Vás tímto ujistit, že bezpečnost a zdraví našich zákazníků i zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou.
V rámci možností se snažíme i nadále zajistit servis bioplynových stanic všech našich zákazníků bez ohledu na to, zda s námi mají či nemají uzavřenou servisní smlouvu. Naše telefonní linka podpory je Vám k dispozici 24 hodin denně.

Pro zachování plynulého servisu Vás žádám o maximální součinnost. Je nutné, abyste maximálně chránili naše servisní pracovníky. Při výkonu servisních činností prosím o omezení přístupu ostatních osob na BPS. Prosím omezujme fyzický kontakt mezi servisními techniky a zaměstnanci BPS na minimum. Všichni zaměstnanci, subdodavatelé i obsluhy BPS musí mít nasazené bezpečnostní roušky či respirátory.

V případě, že by se ve Vašem provozu či ve Vašem okolí vyskytla nákaza, tak nás prosím bezpodmínečně informujte, abychom mohli podniknout vhodná opatření.

I nadále budeme sledovat aktuální vývoj situace a bude-li to nutné, tak rozsah našich servisních činností upravíme. Omlouvám se Vám předem za možné komplikace, ale věřte nám, že děláme maximum pro zajištění servisu Vaší bioplynové stanice.

Pevně věřím, že spolu s Vámi překonáme tento těžký čas. Děkujeme za pochopení a zůstaňte zdraví!

V úctě
Ing. Miroslav Kovačik
ředitel