Možnosti úpravy bioplynu na biometan

Při mnoha setkání s provozovateli bioplynových stanic se často setkáváme s otázkami týkající se dalšího využití vzniklého bioplynu. Mnozí majitelé bioplynových stanic slyšeli nebo četli o možnosti úpravy vzniklého bioplynu na tzv. biometan, který je možno buď vtláčet do plynovodní sítě či využít jako palivo pro pohon vozidel. V roce 2013 se v návrhu cenového rozhodnutí ERÚ objevila i podpora biometanu, která bohužel nebyla schválena. Od té doby monitorujeme zájem i o tyto technologie, v ČR vznikly první pilotní projekty. Ve zemědělské společnosti na Zlínsku realizovali úpravu vlastního traktoru Zetor Z16145 na pohon stlačeným zemním plynem.  

Situace v zahraničí je biometanu nakloněna mnohem více. Společnost EnviTec Biogas se čištěním bioplynu zabývá bezmála 10 let a prošla v oblasti vývojem, který zakotvil u modulárního kontejnerového řešení úpravy bioplynu využívající membrány značky Evonik. Kompletní know-how zapojení systému a údržby je vlastnictvím společnosti EnviTec. Zajímavostí je, že výroba probíhá z části v České republice, kde vznikají všechny kontejnery, které jsou pak v centrále naší společnosti v Německu osazovány technologií čištění bioplynu.

První projekt využívající membránový systém pod EnviTec značkou EnviThan byl uveden do plného provozu v říjnu 2013 v německém Köckte, následovaly další projekty v Německu, Francii, Dánsku a v posledním roce zejména v Anglii, kde je nyní v provozu již 7 bioplynových stanic na čištění bioplynu. Několik kontejnerových modulů je taktéž v Číně a či teprve na cestě do Asie.

Díky modulárnímu systému EnviThan je možno realizovat projekty již od 75 Nm3 biomethanu. Běžným standardem je dočištění bioplynu na min. 97% obsah metanu. Po usazení kontejneru na místě a nezbytnému zapojení je celý systém schopen okamžité produkce. Výměna membrán je možná i za provozu a je velmi rychlá. Náklady na provoz se pohybují okolo 0,23 kWh/ Nm3  surového bioplynu. Celý systém nevyžaduje vodu ani další chemické přípravky. Součástí je také vlastní řídicí systém a software jehož pomocí je možné detailní sledování provozu.

Pokud by někdo ze současných provozovatelů BPS měl zájem o instalaci pilotním projektu úpravy bioplynu na biometan je možné nás kontaktovat.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
+420 725 777 402
L.Hnilica@envitec-biogas.com