Náhrada nového separátoru FAN za původní separátor DODA

Na některé provozy zemědělských farem a bioplynové stanice byl v minulosti instalován italský separátor zn. DODA. V některých případech vlivem opotřebení a složitostí celého systému dochází k častým poruchám, taktéž požadovaná sušina neodpovídá požadavkům a je nutné ji dále dosušovat.

Provozovatel jedné bioplynové stanice na Moravě  se rozhodl k radikální výměně kompletního separátoru. Oslovil naši firmu s požadavkem na dodání spolehlivého separátoru. Po dohodě a našich vlastních zkušenost s bezproblémovým provozem separátorů FAN jsme navrhli nainstalovat separátor FAN model 3.3-780, který máme nainstalovaný na mnoha našich bioplynových stanicích. Jedná se o velmi výkonný separátor s motorem 7,5 kW, který dokáže vyseparovat pevnou složku až na 36 % sušiny. Samotná výměna spočívala v demontáži původního separátoru a jeho nahrazení separátorem novým včetně nového rozvaděče. Při instalaci bylo využito původní potrubí a původní ponorné čerpadlo pro zásobování separátoru.  

Pro případné zájemce o separátory FAN jsme připraveni poskytnout bližší informace.

Rozšiřujeme služby našeho technického servisu o dodávky náhradních dílů a výměny dílů na bioplynových stanicích pro separátory FAN (a Bauer Group company). V případě, že i ve Vašem provozu máte podobné problémy se separátorem či chcete dodat náhradní díly na jakoukoliv část technologie od výrobců – FAN, Huning, Schmack, Streisal, Suma, Grundfos, Flygt, Eisele, Stahlkamp, Biogastechnik Süd, Gastechnik Himmel či jiného výrobce tak nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
Ing. Martin Sklenář
M    +420 725 103 942
M.Sklenar@envitec-biogas.com