Obchvat spalinového výměníku (bypass) = snížení elektrické spotřeby Vaší bioplynové stanice

Snahou všech provozovatelů bioplynových stanic je snížení vlastní spotřeby elektrické energie. Proto ve spolupráci s provozovateli hledáme cestu, jak toho efektivně dosáhnout zároveň s rychlou návratností dané investice. Výraznou úsporu vlastní spotřeby elektrické energie lze docílit zhotovením bypassu u bioplynových stanic, které mají instalovaný spalinový výměník tepla (AWT) a současně nemají pro vyprodukované teplo žádné využití. Spalinový výměník se u motorů nachází přímo na rámu motoru či je volně stojící v technické místnosti, případně je instalován na střeše kontejneru (u kontejnerového provedení).

Spalinový výměník je trubkový výměník, kterým prochází spaliny a ohřívají vodu v motorovém okruhu. Za provozu BPS spalinový výměník neustále produkuje zhruba 50 % celkové využitelné tepelné energie. Příklad: BPS o elektrickém výkonu 500 kW je teplený výkon 500 kW = spalinový výměník vytváří 250 kW tepla, samotný motor 250 kW. Pokud se vyrobené teplo nespotřebovává (typicky od března do září, nebo v případě, že investor nemá žádné využití tepla), je nutné teplo mařit na stolových chladičích. Tím dochází ke zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie. V těchto případech je možné provést instalaci bypassu spalinového výměníku.  

Přednosti dovybavení bioplynové stanice obchvatem spalinové výměníku:

a) výrazné snížení vlastní elektrické spotřeby bioplynové stanice
b) v letním období nedochází k přehřívání bioplynové stanice, protože díky bypassu klesne množství vyrobeného tepla o cca 50 % a tudíž stolové chladiče i při extrémních teplotách mají dostatečnou výkonovou rezervu pro vychlazení motorového okruhu bez nutnosti snižování výkonu motoru c)    v případě provedení bypassu vně budovy (či kontejneru) se sníží teplota v motorovém prostoru a tím se snižuje vlastní spotřeba ventilátorů zajišťujících odvětrání motorového prostorud)    snížení intervalu čištění spalinového výměníku na polovinu = snížení nákladů na minimálně o polovinue)    nižší opotřebení ventilátorů na stolových chladičích (chladí pouze 50 % tepla přes letní sezónu)f)    zvýšení životnosti spalinového výměníku – v letním období se nezanášíg)    možnost regulovat množství vyrobeného tepla jednoduchou regulací při provozu – ruční spalinové klapky = žádná elektronika, žádné náklady na servish)    rychlá návratnost dané investice do 3-4 let provozu

V případě, že i na Vašem projektu máte instalovaný spalinový výměník bez bypassu a řešíte některý z výše uvedených problémů, tak nás neváhejte kontaktovat. Pro Váš projekt jsme schopni dodat/zhotovit na místě bypass spalinového výměníku. Dále dodáváme nové samostatné výměníky či přímo výměníky s bypassem od renomovaných evropských výrobců. 

Kontakt:
Ing. Martin Sklenář
+420 725 103 942
m.sklenar@envitec-biogas.com