Na využití odpadů v BPS je možné žádat dotaci

Ještě nedávno platilo, že zemědělská bioplynová stanice nesmí zpracovávat odpady, jinak by mohla nárokovat jen tarif AF2. Toto již neplatí v případě vybudování tzv. předřazeného zařízení, bude moci přijímat a zpracovávat biologicky rozložitelné odpady a následně pod jedním kódem odpadu dodávat do bioplynové stanice. Bioplynové stanice přijímající takto upravený odpad zůstanou v režimu zemědělských BPS a odpad budou přijímat na základě zákona o odpadech §14.2. Jejich povinností bude upravit provozní řád pro příjem konkrétního jednoho druhu odpadů a vést o jeho příjmu evidenci. Při splnění stávajících podmínek bude BPS moci nárokovat dále tarif AF1 a nebude provoz BPS ohrožen ani z pohledu rekonstrukce/modernizace.
Na zpracování odpadů je použita elektrická a tepelná energie z BPS a upravený odpad může sloužit jako částečná náhrada vstupních substrátů. Spotřeba energií pro zpracování odpadů může být i relativně vysoká, protože technologie na drcení a dotřídění odpadů mívají vysoký příkon.
Více informací o tomto typu záměrů lze získat v článku Adama Moravce z BIOMu:  
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/na-lepsi-nakladani-s-odpady-vyzraje-obehove-hospodarstvi

Takto koncipované záměry mají velkou šanci na investiční podporu z Operačního programu životní prostředí, kde je předpoklad vyhlášení nové výzvy od 1.8.2019.

Zařízení pro předúpravu odpadů musí přijímat odpady vyjmenovaných katalogových čísel.

Příklady záměrů:

  • bioseparátor
  • hygienizace
  • nákup vybavení pro manipulaci s odpady
  • technologické vybavení pro homogenizaci odpadů a další dle povahy odpadu a potřeby provozovatele

Výše dotace:

  • 85 % v režimu deminimis (max. 200.000 EUR)
  • 45%, 35%, 25% dle velikosti podniku - regionální investiční podpora

Podmínky podpory:

  • Úprava vyjmenovaných odpadů
  • Zajištění provozu dle §14 odst. 1 zákona o odpadech
  • Předání upravených odpadů do BPS(povolení provozu dle § 14 odst.2)

Katalogová čísla – vyjmenované odpady

Ø  02 02 03 - Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Ø  02 03 04 - Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy –Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Ø  02 05 01 - Odpady z mlékárenského průmyslu - Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Ø  02 06 01 - Odpady z pekáren a výroby cukrovinek - Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Ø  02 07 04 - Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)  - Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracován
Ø  20 01 08 - Komunální odpady -  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
+ nově by mělo být doplněno kat.číslo 19 08 05 – Kaly z čištění komunálních vod.

V případě zájmu je EnviTec připraven pomoci s přípravou záměru, vypracováním žádosti i s vlastním technologickým řešením a to taktéž ve vazbě na možnou produkci biomethanu právě z odpadních substrátů.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
T: +420 725 777 402
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com