Oprava fermentoru ve 12-ti dnech během ledna – jak na to?

EnviTec Service s.r.o. nabízí technickou pomoc s opravou ve Vašich fermentorech od odvětrání fermentoru, měření škodlivin ve fermentorech před vlastním čištěním, zajištění čištění pomocí sacího bagru až po dodávku úsporných míchadel MIDSIZE.

V lednu 2016 jsme řešili zajímavý podnět ze strany majitele bioplynové stanice – vyčištění fermentoru a výměna míchací techniky za úspornější. Standardním postupem v této situaci je vypuštění celého objemu fermentoru, vyčištění, provedení opravy vadné části a zpětné napuštění objemu fermentoru. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a teplotě pod bodem mrazu se jednalo o velikou výzvu pro všechny zúčastněné.

Vzhledem k tomu, že bioplynová stanice byla již více než 6 let v provozu, majitel se po dohodě rozhodnul také vyčistit celý fermentoru od usazenin a cizorodých látek, které nejsou využitelné v procesu fermentace a jejich míchání zbytečně zatěžuje míchací techniku ve fermentoru a snižuje vlastní výtěžnost bioplynu z objemu dané nádrže. Pro tuto práci vzhledem k nemožnosti usazeniny vyčerpat klasicky přes čerpací vozy bylo rozhodnuto o nasazení SACÍHO BAGRU. EnviTec dodal odtahové ventilátory a zajistil kontinuální měření škodlivin ve fermentoru tak, aby práce ve fermentoru nemuseli být prováděny s přívodem kyslíku pro pracovníky provádějící odsátí tuhých zbytků pomocí sacího bagru a tím se snížili finanční náklady pro majitele bioplynové stanice. Dále po dohodě s majitelem došlo k výměně starých 4 ks míchadel 13 kW za nové 3 ks MIDSIZE 7,5 kW (snížení spotřeby z 52 kW na 22,5 kW), čímž dojde ke snížení celkové vlastní spotřeby bioplynové stanice a dále díky unikátní konstrukci pomaluběžných míchadel k prodloužení intervalu výměny oleje na dva roky.

Od zahájení odčerpání po načerpání plného fermentoru vč. čištění, výměny původních míchadel a dalších komponentů uběhlo pouhých 12 dnů!
 
Možnosti:
+ dodání a pronájem odtahových ventilátorů s flexibilním sacím potrubím
+ měření škodlivin ve fermentorech, jímkách a potrubí pomocí analyzátorů
+ zajištění čištění fermentoru a jímek pomocí sacího bagru
+ dodávky nových úsporných míchadel MIDSIZE, pro fermentory o objemu 2 000 -3 100 m3 doporučujeme 3 ks míchadel, tj. příkon 3 x 7,5=22,5 kW ; pro fermentory 3 100 – 5 060 m3 doporučujeme 4 ks míchadel, tj. příkon 4 x 7,5 kW=30 kW, roční úspora na el. spotřebě oproti stávajícím míchadlům minimálně 180 000 Kč.

EnviTec Biogas Service s.r.o. v rámci nabídky Repowering přináší nové inovativní technologie pro možnost zabudování na Vašich stávajících bioplynových stanicích.

Kontakty:
Ing. Martin Sklenář
+420 725 103 942 
m.sklenar@envitec-biogas.com