Opravovat či koupit nový? Věčné dilema…

V poslední době se na nás obracejí provozovatelé a obsluhy bioplynových stanic s poptávkami na různorodé náhradní díly. Souvisí to s přirozeným procesem stárnutím resp. opotřebením jednotlivých technologií. V mnohých případech původní dodavatel z různých důvodů není schopen zajistit dodání náhradních dílů či jejich odbornou instalaci.

Velmi často se nás táží provozovatelé a zejména obsluhy, kterým nejvíce leží na bedrech funkčnost technologie, zda má smysl investovat do náhradních dílů a dosluhující technologie udržovat v chodu nebo zda zakoupit nové zařízení. Rádi bychom nabídli univerzální odpověď, ale to bohužel není možné. V některých provozech jsou možnosti a zejména kapacity si realizovat dílčí opravy svépomocí a pak snad ještě je možno uvažovat o dodávkách náhradních dílů. Vždy, ale doporučujeme sledovat spotřebu těchto náhradních dílů a náročnost oprav, protože velmi snadno může nastat situace, kdy náklady na náhradní díly, práce spojená s výměnou a odstávky provozu výrazně převýší náklady na pořízení nového zařízení.

Konkrétní případy, které evidujeme, se týkají separátorů. Naše společnost umí dodat náhradní díly např. na separátory DODA, ale často se jedná o drahé díly s horší dostupností. Většinou je pak naše doporučení zakoupit nový separátor, u kterého jsou velmi výrazně lepší provozní zkušenosti i bezproblémová dodávka náhradních dílů.

Poměrně často jsme také dotazování na problémy spojené s provozem analyzátorů bioplynu. Tyto analyzátory je nutné pravidelně kalibrovat a udržovat v bezvadném stavu. Některé lze repasovat (u výrobce), některé vyžadují originální (velmi drahý) servis, který umíme zprostředkovat či kompletně zajistit. V několika případech jsme instalovali námi odzkoušené analyzátory, se kterými máme dlouholetou zkušenost a kde zajišťujeme jejich kalibraci lokálním servisním týmem.
Třetí příklad se týká výměny chladičů palivové směsi zejména na motorech Jenbacher. Tyto chladiče doporučujeme pravidelně čistit. Běžná životnost tohoto chladiče jsou min. 4 roky. Pokud měníte tyto chladiče často, je naše jednoznačné doporučení hledat příčinu a pravděpodobně Vám doporučíme instalaci externího chladiče plynu. Instalovali jsme jich několik a efekt byl skoro okamžitý.

V případě, že ve Vašem provoze řešíte stejné či podobné dilema, tak se neváhejte obrátit na EnviTec. Pokud bude v našich silách, tak rádi pomůžeme.

Za servisní tým EnviTec Service s.r.o.

Lubomír Hnilica
T: +420 725 777 402 
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com