Podpora pro teplovody a externí kogenerace

Ke konci roku 2015 byl vyhlášen dotační titul z programu „Obnovitelné zdroje energie“- OP PIK, který je primárně určen pro provozovatele zemědělských bioplynových stanic a vztahuje se na dvě stěžejní oblasti:

vyvedení tepla ze stávajících BPS pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby
vyvedení bioplynu ze stávajících BPS pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií

Výše dotace může být 1 – 100 mil. Kč a např. malý podnik (do 49 zaměstnanců) má šanci až na 50% způsobilých výdajů.

Nejzásadnější podmínkou je to, že žadatel nebude moci nárokovat zelený bonus za teplo vyrobené v rámci KVET. Další podmínkou pro podání žádosti je projekt, položkový rozpočet a energetický posudek.

Společnost EnviTec Biogas má reálné zkušenosti jak s vyvedením tepla, tak i vyvedením bioplynu do vzdálené kogenerace a tím dosažením maximálního využití tepelné energie.

V Bioplynová stanice v obci Lípa u Havlíčkova Brodu o výkonu 526 kW je v provozu od srpna 2008 a již od začátku je v provozu také cca 1 km dlouhý teplovod zásobující teplem obecní budovy (škola, školka, jídelna). V roce 2014 byl teplovod ještě rozšířen o další provozní objekty investora.

První vyvedení bioplynu mimo areál BPS do vzdálené kogenerační jednotky EnviTec realizoval již v roce 2007 na farmě Wessel-Ellermann v Německu. Projekt byl během několika let rozšířen o dvě vzdálené kogenerační jednotky zásobující teplem mimo jiné i sportovní halu nebo vnitřní i venkovní bazén.

Neváhejte se na nás obrátit v případě, že uvažujete o podobném využití tepla či máte zájem o konzultaci týkající se dotace a realizace obdobného záměru.

Termín podání žádostí o dotaci končí až 4.5.2016.

Ing. Lubomír Hnilica
EnviTec Biogas Service s.r.o.

Průmyslová 2051
594 01 Velké Meziříčí
M: +420 725 777 402
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com