Přehřívání motorů na bioplynových stanicích v létě

Teploty v letních měsících i v našich klimatických podmínkách dosahují v posledních letech rekordních hodnot. Měli byste proto věnovat zvýšenou pozornost stavu a údržbě ventilace technické místnosti KGJ a zároveň chladicího systému KGJ.  Při vysokých venkovních teplotách kolem 30-40 °C dochází u některých kogeneračních jednotek nejčastěji k překročení teploty vzduchu v motorovém prostoru či k překročení teploty kapaliny v motorovém okruhu.

Často se setkáváme s tím, že provozovatel BPS začne řešit údržbu až při poklesu výkonu KGJ. Opatření týkající se údržby a kontroly chladicího systému KGJ, které doporučujeme provést, by se daly rozdělit do dvou bodů:

1. Překročení teploty vzduchu v motorovém prostoru.

Obecně je povolena dle výrobce kogenerační jednotky teplota 50 °C v motorovém prostoru z důvodu správné funkčnosti nainstalované elektroniky.

Možné opatření:

a)   pokud nasáváme vzduch z asfaltových ploch, lze skrápět plochu vodou a tak snížit teplotu nasávaného vzduchu

b)   zvýšení průtoku vzduchu přídavným ventilátorem před sání vzduchotechniky – zvýší se průtok vzduchu v motorovém prostoru a sníží se teplota pod 50 °C – nejčastější řešení, kdy se využívají starší ventilátory ze zemědělských provozů a tudíž jsou náklady na instalaci minimální

c)   aktivní chlazení – klimatizace motorového prostoru – toto řešení je funkční, ale náročnější na zvýšení vlastní spotřeby BPS

d)   častější výměna filtrů před sáním motoru, protože znečištěné filtry snižují průtok vzduchu k motorovém prostoru a sekundárně zvyšují teplotu

 

2) Přehřátí chladicí kapaliny (či oleje) v motorovém okruhu.

Možné doporučené opatření:

a)   zanesený olejový výměník – nutné vyčistit při pravidelné údržbě KGJ

b)   zanesený stolový chladič  - nutné vyčistit chemickou cestou

c)   doplnění dalšího stolového chladiče do série ke stávajícímu

d)   přemostění spalinového výměníku pomocí bypassu (obchvatu)  - pokud máte na Vaší BPS spalinový výměník, je nutné otevřít bypass a poté spaliny půjdou přímo do výfukového potrubí. V tomto případě se sníží o cca 50 % množství vyrobeného tepla a stolové chladiče bez problémů fungují až do venkovních teplot nad 40 °C

V případě, že i na Vašem projektu řešíte některé z výše uvedených problémů, tak nás neváhejte kontaktovat. Při servisu kogeneračních jednotek pravidelně čistíme olejové, palivové i deskové výměníky a stolové chladiče chemickou cestou. Pro Váš projekt jsme schopni zajistit dodávky nových spalinových výměníků včetně obchvatů spalinových cest.

Kontakt:
Ing. Martin Sklenář
+420 725 103 942
m.sklenar@envitec-biogas.com