Překompenzace a šetření přiměřenosti

Sekce surovin a energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu připravila sektorové šetření ověření přiměřenosti podpory u zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008. Ministerstvo rozeslalo výkazy výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jedná o sektorové šetření poskytované provozní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které vyplývá z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti této podpory s pravidly Evropské Unie platnými pro veřejnou podporu.  Výkazy (formou excelových souborů) je možné stáhnou přímo na stránkách MPO na adrese: https://www.mpo.cz/cz/energetika/sektorove-setreni-primerenosti-podpory--234842/.

Termín pro odevzdání dotazníků byl stanoven na 13. února, a do této doby odpovědělo zhruba 40 % respondentů, proto MPO termín pro odevzdání prodloužilo.

EnviTec Biogas doporučuje všem provozovatelům, kteří dostali výkazy k vyplnění a nejsou si jisti správností, aby kontaktovali CZ BIOM– České sdružení pro biomasu (sekretariat@biom.cz), kde Vám rádi vysvětlí veškeré podrobnosti a případné kroky s dotazníkem souvisejícím. Správné vyplnění dotazníků je mimořádně důležité pro další průběh podpory elektřiny z OZE. Chybné vyplnění dotazníků může vést k ohrožení v budoucnu vyplácené podpory pro všechny zdroje.

Pro všechny ostatní provozovatele doporučujeme webové stránky http://www.prekompenzace.cz, kde je možné po registraci projít celým výpočtem vnitřního výnosového procenta výroben elektřiny za dobu životnosti, které je zásadním parametrem příp. překompenzace.

Kontakt:
Ing. Lubomír Hnilica
M     +420 725 777 402
T      +420 566 520 800 (centrál)
L.Hnilica@envitec-biogas.com