Příprava bioplynové stanice na zimu – na co nezapomenout…

Před blížícím se zimním obdobím bychom chtěli připomenout všem provozovatelům bioplynových stanic několik postřehů a rad týkajících se přípravy bioplynové stanice na zimní období.

Vodní zámek fermentoru - ochrana podtlaku a přetlaku:

Chtěli bychom zejména upozornit na protimrazovou ochranu pro přetlakové / podtlakové bezpečnostní zařízení (vodní zámek). V závislosti na počasí se mění množství kondenzátu tvořícího se ve vodním zámku a proto je důležitá denní kontrola odpovídající koncentrace plnící kapaliny a tím zajištění, že během chladného období nedojde k zamrznutí kapaliny.

Důležité upozornění:
Nepoužívejte k plnění vodního zámku nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů aut. Čisticí prostředky obsažené v těchto kapalinách se mohou vysrážet. Správná nemrznoucí směs musí zajistit ochranu vodního zámku proti mrazu na nejméně mínus 30 °C.
Dále je nutné zajistit potřebné míchání kapaliny uvnitř vodního zámku, aby se zabránilo shromažďování kondenzační vrstvy na hladině plnící kapaliny a jejímu zmrznutí. Promíchání se provádí tak, že plnící kapalinu i s kondenzační vrstvou vypustíme a vodní zámek naplníme kapalinou s odpovídající koncentrací nemrznoucí směsi (postupujte dle pokynů v dokumentaci).

Protimrazová ochrana v chladících okruzích KGJ

Je nezbytné se ujistit (provést kontrolní měření), že chladící okruh KGJ je naplněn odpovídající ochranou proti mrazu, nejméně do mínus 20°C.

Izolace citlivých senzorů

Doporučujeme kontrolu tlakových senzorů na fermentoru, příjmových a skladovacích nádrži. Některé senzory doporučujeme vybavit i vyhříváním (topnými kabely). 

Kontrola úměrného napnutí plachty na střeše nádrží

Před zimním obdobím je nezbytné též kontrolovat napnutí krycí fólie na fermentorech, příjmových a skladovacích nádrží. V případě intenzivních sněhových srážek doporučujeme kontrolu zejména zastřešených příjmových a koncových skladů, kde může docházet ke vzniku vrstvy sněhu. Tuto vrstvu sněhu je nutné neprodleně odstranit, aby nedošlo k poškození zastřešení v důsledku jejího přetížení.
Společnost EnviTec Service  je připravena na případné poptávky na dovybavení citlivých míst topnými kabely či odpovídající izolací.

Kontakt:

Ing. Lubomír Hnilica
M: +420 725 777 402
T: +420 566 520 800
E: L.Hnilica@envitec-biogas.com

EnviTec Biogas Service s.r.o.
Průmyslová 2051
594 01 Velké Meziříčí
CZ
www.envitec-biogas.cz