Sektorové šetření pro BPS uvedené do provozu 2010

Vážení provozovatelé či vlastníci BPS, ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další kolo sektorového šetření týkající se tzv. překompenzace. Nyní se zaměřuje na zdroje uvedené do provozu v roce 2010. Zároveň se bude týkat také zdrojů, které v tento rok navýšily výkon, například přidáním další kogenerační jednotky. MPO bude jednotlivé zdroje obesílat a žádat je o vyplnění celkem komplikovaného formuláře, který počítá vnitřní výnosové procento (IRR) za celou dobu životnosti zdrojů. Vyplnění dotazníku je poměrně složité a trvá minimálně týden. Výsledky dotazníků mohou ovlivnit výši podpory pro nadcházející období a popř. také výši podpory snížit. 

Velmi doporučujeme již s předstihem se na toto šetření připravit. Pokud si v této problematice nejste jisti, tak Vám vřele doporučujeme obrátit se na sdružení CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu, které je připraveno pomoci s přípravou a vyplněním formuláře nanečisto. Provozovatelé bioplynových stanic mohou využít také stránek www.prekompenzace.cz