Snížení přehřívání motoru v letních měsících - pomocí obchvatu spalinového výměníku (bypass)

V posledních letech jste jistě zaznamenali zvýšené teploty venkovního vzduchu především v letních měsících. Toto zvyšování teploty se negativně promítá do provozu kogeneračních jednotek především přehřátím topné vody v motorovém okruhu a následným snížením výkonu Vaší kogenerační jednotky.

Zákazníci nás oslovili s přáním najít komplexní řešení pro bioplynové stanice, kde mají instalovaný spalinový výměník a teplovod v letním období není plně využitý či byl původně zamýšlený, ale nedošlo k realizaci teplovodu.

Komplexním řešením pro tyto bioplynové stanice, které mají instalovaný spalinový výměník, je zhotovení obchvatu tohoto výměníku s ručními klapkami. Při otevření klapky směrem ke komínu a uzavření klapky do spalinového výměníku se sníží hodnota tepelného výkonu motoru o 50%. Zbývající teplený výkon tak jde přímo do výfukového vedení. Naopak v případě potřeby větší výroby tepla se klapky přestaví tak, že spaliny prochází spalinovým výměník a vyrábí se tak o 50 % více tepla. Do obchvatu lze navíc umístit také komoru pro katalyzátor (změna emisních norem pro bioplynové stanice od 1. 1. 2020). Spalinový výměník je trubkový výměník, kterým prochází spaliny a ohřívají vodu v motorovém okruhu. Pokud se vyrobené teplo nespotřebovává (typicky od března do září, nebo v případě, že investor nemá využití tepla), je nutné teplo mařit na stolových chladičích. Tím dochází ke zvýšení vlastní spotřeby elektrické energie. V těchto případech je třeba provést instalaci bypassu spalinového výměníku.  

Přednosti dovybavení bioplynové stanice obchvatem spalinové výměníku:

  • výrazné snížení vlastní elektrické spotřeby bioplynové stanice
  • v letním období nedochází k přehřívání bioplynové stanice, protože díky bypassu klesne množství vyrobeného tepla chlazeného na chladičích o 50 % a tudíž stolové chladiče i při extrémních teplotách mají dostatečnou výkonovou rezervu pro vychlazení motorového okruhu bez nutnosti snižování výkonu motoru
  • v případě provedení bypassu vně budovy (či vně kontejneru) se sníží teplota v motorovém prostoru a tím se snižuje vlastní spotřeba ventilátorů zajišťujících odvětrání motorového prostoru, zabraňuje se přehřívání kabiny motoru
  • snížení intervalu čištění spalinového výměníku na polovinu = snížení nákladů minimálně o polovinu
  • nižší opotřebení ventilátorů na stolových chladičích (chladí pouze 50 % vyrobeného tepla přes letní sezónu, zbývající část tepla 50 % jde ve spalinách přímo do výfuku)
  • zvýšení životnosti spalinového výměníku – v letním období se nezanáší
  • možnost regulovat množství vyrobeného tepla jednoduchou regulací při provozu – ruční spalinové klapky = žádná elektronika, žádné náklady na servis
  • rychlá návratnost dané investice do 2-4 let provozu

V případě, že i na Vašem projektu máte instalovaný spalinový výměník bez bypassu a řešíte některý z výše uvedených problémů, tak nás neváhejte kontaktovat. Pro Váš projekt jsme schopni dodat/zhotovit na místě bypass spalinového výměníku. Dále dodáváme nové samostatné spalinové výměníky (Aprovis, Hering apod.) či přímo výměníky s bypassem od renomovaných evropských výrobců.  

Kontakt:

Ing. Martin Sklenář
+420 725 103 942 
m.sklenar@envitec-biogas.com