Splnění emisních limitů na kogeneračních jednotkách

Od 1. 1. 2020 nastává zákonná povinnost pro všechny provozovatele bioplynových stanic dodržet nové emisní limity Vašich kogeneračních jednotek.. Hodnota CO se snižuje z 1300 na 650 mg/m3 a takto nízké hodnoty oxidu uhelnatého se bohužel již nedá, ve většině případů, dosáhnout pouhým nastavením kogenerační jednotky. Do spalinové cesty je nutné instalovat oxidační katalyzátor.

V dubnu jsme instalovali první katalyzátor na kogenerační jednotku,  která právě procházela generální údržbou. Celý kogenerační prostor prázdný a navaření komory katalyzátoru bylo rychlejší a jednodušší. 

Naše společnost je schopna dodat a nainstalovat vhodné katalyzátory pro všechny typy kogeneračních jednotek jako Jenbacher, MAN, MWM, Schnell, 2G, TEDOM a další. Daný typ katalyzátoru řešíme individuálně přímo pro kogenerační jednotku na Vaší bioplynové stanici. Snažíme se jít cestou jednoduché montáže, snadného ovládání a samozřejmě dobré ceny.

V naší nabídce naleznete katalyzátory určené do spalinového výměníku (AWT) i komorové katalyzátory mezi příruby spalinového potrubí.

Kontakt:
Mgr. Petr Hora
EnviTec Biogas Service s.r.o.
M: +420 725 103 944
E: P.Hora@envitec-biogas.com