Výměna šnekového dopravníku Huning – šnek do fermentoru

Na bioplynové stanici na Jižní Moravě došlo k opotřebení pláště šnekového dopravníku Huning a provozovatel bioplynové stanice byl nucen řešit jeho výměnu. Začalo docházet k průsaku fermentátu skrz obal šnekového dopravníku a hrozil větší únik. Zvláštností této výměny bylo to, že šikmý šnekový dopravník prochází přesnou stěnovou průchodkou přímo do fermentoru a je dotěsněn pouze speciálním tmelem mezi tubusem šneku a stěnovou průchodkou. Po zvážení celé situace jsme navrhli výměnu obalu šnekového dopravníku. Pro samotnou výměnu bylo třeba snížit hladinu ve fermentoru pod úroveň zaústění šnekového dopravníku. Dodali jsme potřebné náhradní díly – nový obal šnekového dopravníku a následně provedli výměnu. Při výměně bylo zjištěno, že spodní dva díly šnekového dopravníku byly nadměrně opotřebovány. Oprava byla provedena během jednoho dne a investor mohl ihned šnekový dopravník provozovat.

Doporučujeme, aby se při provozu či údržbě šnekových dopravníků kontroloval stav šnekových dopravníků a případně se vyměňovala plastová výstelka šnekového dopravníku.

Rozšiřujeme služby našeho technického servisu o dodávky náhradních dílů a výměny dílů na bioplynových stanicích pro dávkovací vozy a šnekové dopravníky Huning. V případě, že i ve Vašem provozu máte podobné problémy či chcete dodat náhradní díly na jakoukoliv část technologie od výrobců – Huning, Schmack, Streisal, Suma, Grundfos, Flygt, Eisele, Stahlkamp, Biogastechnik Süd, Gastechnik Himmel či jiného výrobce tak nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
Ing. Martin Sklenář
M: +420 725 103 942
E: m.sklenar@envitec-biogas.com