Search result

19 Results for your search term:

11. Technicky-servis - Avoiding downtime Technicky-servis - Avoiding downtime

Avoiding downtime At EnviTec, ‘just in time’ is a concept, not a cliché, and we are constantly expanding our warehouse capacities. Complementing our established sites in Lohne and Friedland, our Calbe/Saale facility offers 160 m2 of storage for large parts and a small parts unit of around 80 m2. This means that we can offer plant operators… Avoiding downtime At EnviTec, ‘just in time’ is a concept, not a cliché, and we are constantly expanding our warehouse capacities. Complementing our established sites in Lohne and Friedland, our Calbe/Saale facility offers 160 m2... Pokračovat ve čtení

12. profil profil

A partner who provides development, construction, operational and maintenance services Sharing risks on investment as well as operational level Benefiting from technical and operational knowledge within EnviTec Support on financing negotiations Support on feedstock procurement A partner who provides development, construction, operational and maintenance services Sharing risks on investment as well as operational level Benefiting from technical and operational knowledge within EnviTec Support on... Pokračovat ve čtení

13. profil profil

Minimum shareholding of 50 % by EnviTec Project-based financing Long-term assurance of input and output Secured energy offtake Minimum shareholding of 50 % by EnviTec Project-based financing Long-term assurance of input and output Secured energy offtake Pokračovat ve čtení

14. Bioplyn Bioplyn

Bioplyn může sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla, které se dá dále využívat teplovodních rozvodech. Díky tomu mohou  podniky s vysokými nároky na teplo ušetřit náklady na vytápění Bioplyn může sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla, které se dá dále využívat teplovodních rozvodech. Díky tomu mohou  podniky s vysokými nároky na teplo ušetřit náklady na vytápění Pokračovat ve čtení

15. Bioplyn Bioplyn

Bioplyn bioplyn lze pomocí naší technologie úpravy plynu EnviThan zpracovat na biometan, který má potom stejné vlastnosti jako zemní plyn. Biometan se může dodávat do plynárenské rozvodné sítě a tím nahradit fosilní zemní plyn, a tak jej využívat v průmyslu nebo teplárnách a jiných elektrárnách pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny jako… Bioplyn bioplyn lze pomocí naší technologie úpravy plynu EnviThan zpracovat na biometan, který má potom stejné vlastnosti jako zemní plyn. Biometan se může dodávat do plynárenské rozvodné sítě a tím nahradit fosilní zemní plyn,... Pokračovat ve čtení

16. Bioplyn Bioplyn

Zpracovaný biometan lze v dalších procesních krocích upravovat buď na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) nebo zkapalněný zemní plyn LNG (Liquified Natural Gas) a potom se může použít v sektoru motorových vozidel (CNG), užitkových vozidel a těžkých nákladních vozidel (CNG a LNG) a v lodní dopravě (LNG). Bioplyn/biometan tak… Zpracovaný biometan lze v dalších procesních krocích upravovat buď na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) nebo zkapalněný zemní plyn LNG (Liquified Natural Gas) a potom se může použít v sektoru motorových vozidel... Pokračovat ve čtení

17. Bioplyn Bioplyn

Při úpravě bioplynu na biometan vzniká proud obohacený o CO2. Tento CO2 lze v dalším kroku upravit na kapalný CO2, který je vhodný pro výrobu potravin. Tento CO2 poté může nahradit fosilní CO2 v mnoha oblastech, například v nápojovém průmyslu, jako ochranná atmosféra pro potraviny nebo dokonce jako suchý led. Při úpravě bioplynu na biometan vzniká proud obohacený o CO2. Tento CO2 lze v dalším kroku upravit na kapalný CO2, který je vhodný pro výrobu potravin. Tento CO2 poté může nahradit fosilní CO2 v mnoha oblastech, například v... Pokračovat ve čtení

18. Bioplyn Bioplyn

Využíváním bioplynu/biometanu a nahrazením fosilních energií mohou firmy snížit své emise CO2. Na jedné straně vám to pomáhá dodržovat zákonné předpisy týkající se snižování emisí CO2 a vytváří to i dobrý celkový dojem, protože čím dál tím více spotřebitelů a firem při koupi výrobků věnuje pozornost trvale udržitelné výrobě. Využíváním bioplynu/biometanu a nahrazením fosilních energií mohou firmy snížit své emise CO2. Na jedné straně vám to pomáhá dodržovat zákonné předpisy týkající se snižování emisí CO2 a vytváří to i dobrý celkový dojem, protože... Pokračovat ve čtení

19. Bioplyn Bioplyn

Bioplyn se dá určitou dobu skladovat v bioplynové stanici v tzv. plynojemech a poté jej lze použít, pokud například větrné či  fotovoltaické elektrárny nedodávají žádnou energii. Biometan se může uskladnit v plynárenské síti, což je téměř nekonečně velký zásobník, a poté jej lze využívat podle potřeby, například v zimním období, kdy je… Bioplyn se dá určitou dobu skladovat v bioplynové stanici v tzv. plynojemech a poté jej lze použít, pokud například větrné či  fotovoltaické elektrárny nedodávají žádnou energii. Biometan se může uskladnit v plynárenské síti,... Pokračovat ve čtení

Search results 11 until 19 of 19