Biologický proces vaší bioplynové stanice

Z dlouhodobého hlediska jsou pravidelné kontroly substrátů a zbytků fermentace důležitou součástí celého biologického procesu. Fermentace je přirozený proces, ale každá bioplynová stanice je v tomto ohledu specifická. V závislosti na množství a kvalitě výstupního materiálu je nutné počítat s výkyvy, které lze včas zaznamenat pomocí různých parametrů. Náš servisní tým tak může včas reagovat a učinit potřebná opatření. Mezi služby biologického servisu patří mimo jiné:

  • Biologická podpora při uvedení do provozu.
  • Zaškolení zaměstnanců.
  • Denní online kontrola biologických procesů v provozu.
  • Testování substrátů a fermentačních zbytků, testování produkce bioplynu a výtěžnosti.
  • Průběžná optimalizace provozu zařízení