Prohlášení o ochraně údajů

1. Ochrana údajů v kostce

Všeobecné pokyny

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Podrobnější informace na téma ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Sběr dat na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této webové stránce?
Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži na této webové stránce.

Jak zaznamenáme vaše údaje?
Vaše údaje se sbírají za prvé tak, že nám je poskytnete. Zde může jít např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.
Ostatní údaje se zaznamenávají automaticky pomocí našich IT systémů při návštěvě webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Sběr těchto údajů se provádí automaticky, pokud vstoupíte na naši webovou stránku.

Na co používáme vaše údaje?
Za účelem poskytnutí služby nebo dodání zboží, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje nezbytné pro poskytování služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 5 písmeno b GDPR). Z důvodů dodání zboží nebo poskytnutí služby mohou být vaše osobní údaje předány rovněž třetí straně, která se podílí na uskutečnění dané služby nebo dodání zboží (např. dopravní společnosti nebo společnosti podobného charakteru).
Poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám se neuskuteční pro jiné účely, než pro ty, které jsou uvedeny níže.
Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze v případě že:

  • jste s tím výslovně souhlasili dle článku 6 odst.1GDPR
  • zveřejnění je v souladu s čl. 6 odst.1GDPR, nezbytné k uplatnění právních nároků a neexistuje převažující zájem o ochranu údajů
  • v případě zákonné povinnosti dle čl. 6 odst.1GDPR.

Část údajů shromažďujeme s cílem zabezpečení bezchybného poskytování internetové stránky. Ostatní údaje se mohou použít k provedení analýzy vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte v souvislosti s vašimi údaji?
Kdykoliv máte právo dostat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte i právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Kvůli tomu, jakož i v případě dalších otázek týkajících se tématu ochrany údajů se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži. Kromě toho máte nárok stěžovat si u příslušného dozorčího úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě naší webové stránky lze statisticky vyhodnotit vaše zvyky při surfování po internetu. To se provádí především pomocí cookies a tzv. analytických programů. Analýza vašich zvyklostí při surfování po internetu se provádí zpravidla anonymně; zvyky při surfování nesmějí vést k vám za účelem zpětného sledování. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že nebude používat určité nástroje. Podrobné údaje jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně údajů pod nadpisem „Třetí moduly a nástroje analýzy“.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech namítání vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, jakož i podle tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Během používání této webové stránky se shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a na jaké účely je používáme. Vysvětluje i to, jak a na jaký účel se to provádí.

Upozorňujeme vás však na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení dat. Kompletní ochrana údajů proti přístupu třetích stran není možná.

Odkaz na zodpovědný orgán

Orgán zodpovědný za zpracování dat na této webové stránce je:

EnviTec Biogas AG
Industriering 10 a
49393 Lohne
Germany
Telefon: +49 4442 8016-8100
E-mail: info@envitec-biogas.com

Zodpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhodne o účelech a prostředích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres a jiných).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé procesy zpracování údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Zákonnost zpracování údajů, které se provedlo až do odvolání souhlasu, toto zrušení neovlivní.

 

Právo stěžovat si u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení ochrany údajů má dotyčný právo stěžovat si u příslušného dozorčího úřadu. Kompetentním dozorčím úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je pověřenec pro ochranu údajů dané spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu údajů, jakož i jejich kontaktní údaje naleznete v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenosnost dat

Máte právo na to, abychom vám nebo nějaké třetí osobě, odevzdali ve standardním strojově čitelném formátu údaje, které jsme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy automaticky zpracovali.  Budete-li požadovat přímý přenos údajů na adresu jiné zodpovědné osoby, provede se to pouze tehdy, pokud je to technicky možné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jakým jsou např. objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránky posíláte, využívá tato stránku SLL nebo TLS šifrování. Zašifrované spojení rozpoznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Je-li aktivováno SSL nebo TLS šifrování, nemohou údaje, které jste nám poskytli, přečíst třetí osoby.

Informace, blokování, smazání

V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a účelu zpracování údajů a příp. právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Kvůli tomu, jakož i v případě dalších otázek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím adresy uvedené v tiráži.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto se odmítá využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti jejich uvádění v tiráži k zasílání výslovně nevyžádaných reklam a informačních materiálů.  Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného posílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Pověřenec pro ochranu údajů

Pověřenec pro ochranu údajů v souladu se zákonným ustanovením

Pro naši společnost jsme ustanovili pověřence pro ochranu údajů.

EnviTec Biogas AG
Data Protection Officer
Boschstr. 2
48369 Saerbeck
Německo
E-mail: 

 

4. Sběr dat na naší webové stránce

Cookies

Internetové stránky využívají částečně tzv. soubory cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží pouze k tomu, aby byla naše nabídka ještě více uživatelský přívětivá, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které budou uloženy ve vašem počítači a budou uchovávány ve vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „Session-Cookies (dočasné soubory)“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky smažou. Ostatní soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Tyto cookies nám při příští návštěvě umožní rozpoznat váš prohlížeč.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a povolíte je pouze v jednotlivých případech, přijímání cookies při určitých případech nebo ve všeobecnosti vyloučit a aktivovat automatické smazávání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivování souborů cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Cookies, které jsou potřebné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých vám požadovaných funkcí (např. funkce nákupní košík), budou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f základního nařízení o ochraně údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem o ukládání cookies kvůli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud se uloží jiné cookies (např. cookies k provedení analýzy vašich zvyků při surfování po internetu, budou v tomto prohlášení o ochraně údajů řešeny samostatně.

Logovací soubory

Provozovatel stránek automaticky sbírá a ukládá informace v tzv. logovacích souborech, které nám váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jsou to:
•    typ a verze prohlížeče
•    použitý operační systém
•    referenční webová stránka
•    název hostitele přistupujícího počítače
•    čas požadavku serveru
•    IP adresa

Slučování těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí.

Podkladem ke zpracování a dat je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR, které umožňuje zpracování dat s cílem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud byste nám své žádosti poslali prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z kontaktního formuláře spolu s uvedenými kontaktními údaji u nás uchovávány kvůli zpracování žádosti a pro případ následných žádostí. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytovány dále.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři se provede výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Zákonnost postupů zpracování údajů, které se provedlo až do odvolání souhlasu, toto zrušení neovlivní.

Údaje, které jste nám zadali do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo nezanikne účel na ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Závazná právní ustanovení - především lhůty uchovávání - zůstávají nedotčeny.

5. Analýza nástrojů a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics používá také "Cookies". Jsou to textové údaje, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek prostřednictvím vás. Informace, které jsou vytvářeny pomocí cookies vaším používáním této webové stránky, se zpravidla přenášejí a ukládají na server  Google v USA.

Ukládání cookies Google-Analytics se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Provozovatel stránek má oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů s cílem optimalizovat nejen svoji nabídku na webu, ale i svoji reklamu.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. V důsledku toho bude vaše IP adresa ze strany spol. Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena kompletní IP adresa a tam je ukládána ve zkrácená formě. Na zakázku provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil vaše používání webové stránky za účelem vytváření zpráv o aktivitách na stránce a dalších službách spojených s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele těchto stránek. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji v rámci Google.

Plugin pro prohlížeč

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nelze v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí cookies a které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů tak, že si z odkazu nahrajete a nainstalujete dostupný plugin pro prohlížeče. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nesouhlas se zaznamenáváním dat

Můžete zabránit shromažďování vašich údajů prostřednictvím služby Google Analytics kliknutím na odkaz níže. Nastaví se funkce opt-out cookie, která zabrání zaznamenávání údajů při následujících navštěvách na této webové stránce. Google Analytics deaktivovat.
Více informací o zacházení s uživatelskými údaji v Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně údajů od společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Zpracování údajů z objednávek

Se spol. Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů z objednávek a kompletně jsme prosadili přísné předpisy německých úřadů na ochranu údajů při využívání služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá “demografické charakteristiky” od Google Analytics. Díky tomu lze vypracovat zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí z reklamy od Googlu, která je zaměřená na zájmy uživatele, jakož i z údajů návštěvníků od třetích stran. Tyto údaje se nedají přiřadit k žádné konkrétní osobě. Kdykoliv můžete tuto funkce přes nastavení zobrazení v účtu Google deaktivovat nebo shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics všeobecně zakázat, jak je to uvedeno v bodě „Nesouhlas se zaznamenáváním dat“.

6. Plugin a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá pluginy stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek, která je vybavena pluginem YouTube, provede se připojení k serveru YouTube. Přitom bude serveru YouTube oznámeno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášený/-á do svého účtu YouTube, dovolíte službě YouTube, aby vaše zvyky při surfování po internetu přímo přiřadila k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tak, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Použití ze strany YouTube se provádí v zájmu atraktivní prezentace naší nabídky online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. f GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů od YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.

Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.

Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.envitec-biogas.cz

 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.10.20 von Cookiebot aktualisiert:

Notwendig (2)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
CookieConsentCookiebotSpeichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne.1 JahrHTTP Cookie
fe_typo_userwww.envitec-biogas.czBehält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei.SessionHTTP Cookie

Statistiken (4)

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
_gawww.envitec-biogas.czRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.2 JahreHTTP Cookie
_gatwww.envitec-biogas.czWird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken1 TagHTTP Cookie
_gidwww.envitec-biogas.czRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.1 TagHTTP Cookie
collectGoogleWird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg.SessionPixel Tracker

Marketing (6)

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
yt-remote-cast-installedYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage

Cookies