Bioplyn

Flexibilní obnovitelný zdroj

Bioplyn má všestranné použití - ať už pro výrobu elektřiny a tepla nebo pro úpravu na kvalitu zemního plynu a následné vtláčení  do plynové sítě. Výroba energie z bioplynu je nezávislá na počasí a pro provozovatele zařízení je zajímavým zdrojem příjmů. Bioplynová stanice zároveň aktivně přispívá k ochraně životního prostředí a energetickému mixu v budoucnu.

Chcete udělat první krok ke svému projektu?
Řekněte nám, co potřebujete, a my se s vámi spojíme osobně!

 

 

Proč právě bioplyn?

Bioplyn se dá využít různými způsoby a v mnoha oblastech může být alternativou k fosilním palivům a lze jej skladovat!

Bioplyn může sloužit pro výrobu elektrické energie a tepla, které se dá dále využívat teplovodních rozvodech. Díky tomu mohou  podniky s vysokými nároky na teplo ušetřit náklady na vytápění


Bioplyn bioplyn lze pomocí naší technologie úpravy plynu EnviThan zpracovat na biometan, který má potom stejné vlastnosti jako zemní plyn. Biometan se může dodávat do plynárenské rozvodné sítě a tím nahradit fosilní zemní plyn, a tak jej využívat v průmyslu nebo teplárnách a jiných elektrárnách pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny jako zdroj energie.


Zpracovaný biometan lze v dalších procesních krocích upravovat buď na stlačený zemní plyn CNG (Compressed Natural Gas) nebo zkapalněný zemní plyn LNG (Liquified Natural Gas) a potom se může použít v sektoru motorových vozidel (CNG), užitkových vozidel a těžkých nákladních vozidel (CNG a LNG) a v lodní dopravě (LNG). Bioplyn/biometan tak může přispět k dekarbonizaci odvětví transportu a dopravy.


Při úpravě bioplynu na biometan vzniká proud obohacený o CO2. Tento CO2 lze v dalším kroku upravit na kapalný CO2, který je vhodný pro výrobu potravin. Tento CO2 poté může nahradit fosilní CO2 v mnoha oblastech, například v nápojovém průmyslu, jako ochranná atmosféra pro potraviny nebo dokonce jako suchý led.


Využíváním bioplynu/biometanu a nahrazením fosilních energií mohou firmy snížit své emise CO2. Na jedné straně vám to pomáhá dodržovat zákonné předpisy týkající se snižování emisí CO2 a vytváří to i dobrý celkový dojem, protože čím dál tím více spotřebitelů a firem při koupi výrobků věnuje pozornost trvale udržitelné výrobě.


Bioplyn se dá určitou dobu skladovat v bioplynové stanici v tzv. plynojemech a poté jej lze použít, pokud například větrné či  fotovoltaické elektrárny nedodávají žádnou energii. Biometan se může uskladnit v plynárenské síti, což je téměř nekonečně velký zásobník, a poté jej lze využívat podle potřeby, například v zimním období, kdy je na výrobu tepla zapotřebí mnohem více plynu.


Jak funguje bioplynová stanice?

Základní princip bioplynové stanice je relativně jednoduchý. Obnovitelné suroviny ze zemědělství, exkrementy živočišného původu, odpady z potravin a zemědělského odvětví slouží jako vstupní substráty pro výrobu bioplynu.

Ve vzduchotěsně uzavřených nádržích – tzv. fermentorech – probíhá za pomoci bakterií proces anaerobní fermentace. Existují nejrůznější typy anaerobních mikroorganismů, které se podílejí na procesu a jejichž množství je ovlivněno vstupními substráty, hodnotou pH, průběhem teploty apod. Bakterie jsou podobné těm, které se nachází v trávicím traktu skotu nebo jiných hospodářských zvířat. Hlavními produkty anaerobního rozkladu jsou vysoce energetický metan, který lze využít k výrobě energie, a oxid uhličitý, který jako ekologický CO2 může nahradit fosilní CO2. Bioplyn tvoří z 50 - 75 % metan, z 50 - 25 % oxid uhličitý a stopové plyny, jako je sirovodík. Fermentační zbytek, který zůstane jako finální produkt po fermentaci, se může použít v zemědělství jako hnojivo pro pěstování nových plodin a díky tomu vzniká uzavřený cyklus.

Celý proces výroby bioplynu a mnohé komponenty naší osvědčené technologie jsme podrobně představili v našem animovaném filmu.

 

Z čeho se dá vyrobit bioplyn?

Mnoho různých organických zbytků z různých odvětví, jako je zemědělství, potravinářství a též průmysl, lze použít jako suroviny pro výrobu bioplynu. Možní dodavatelé surovin/vstupů pro bioplynové stanice jsou např.

 • zemědělské podniky pěstující energetické plodiny
 •  živočišné odpady z chovu dobytka
 • krmivářský průmysl se zbytky z jeho výroby
 •  jatka s jatečním odpadem 
 •  potravinářský průmysl pro zpracování a výrobu potravin 
 •  supermarkety (např. potraviny s prošlou lhůtou spotřeby)
 •  pivovary s pivovarským mlátem a lihovarskými výpalky
 •  restaurace s odpadem ze zbytků jídel 
 •  etanolový průmysl (výpalky)
 •  průmysl biopaliv (např. glycerín)
 •  čistírny odpadních vod (kaly z čistíren odpadních vod)

To je jen několik příkladů z mnohých možných vstupních materiálů pro bioplynové stanice.

Pokud bioplyn, v tom případě EnviTec!

Každá země má své vlastní možnosti surovin por výrobu bioplynu a také vlastní zákonné požadavky - v našem podnikání byla vždy neodmyslitelná maximální flexibilita. Řešení ušité na míru pro zemědělský podnik nebo velký průmyslový projekt? Nabízíme řešení s referencemi o výrobě od 250 kw el. do 20 MW el. nebo o výrobě biometanu od 30 Nm³/h do 5000 Nm³/h.

Snažíme se Vám  nabídnout nejmodernější technologii na trhu a poskytnout nejlepší koncepci zhodnocení vaší energie na trhu. To nám umožnilo dosáhnout vedoucího postavení v oblasti bioplynu na mezinárodní úrovni.

Jako jeden z mála poskytovatelů na trhu vám nabízíme všechny kroky z jednoho zdroje – pro úspěšný a bezproblémový projekt:

Úspěšné průmyslové projekty na mezinárodním trhu najdete v naší sekci Reference.