TIRÁŽ

Zodpovědný za obsah podle německé státní smlouvy o mediálních službách:

EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lohne
Německo
T +49 44 42 / 8016 - 8100
F +49 44 42 / 8016 - 98100

www.envitec-biogas.com

Představenstvo:
Olaf von Lehmden (předseda představenstva)
Jürgen Tenbrink
Jörg Fischer

Předseda dozorčí rady:
Ulf Hüttmeyer (Chairman)

Obchodní registr:
Okresní soud Oldenburg(Amtsgericht Oldenburg), HRB 201 466

IČ DPH:
DE 222 996 646

Propojení na jiné webové stránky
Společnost EnviTec Biogas AG výslovně prohlašuje, že v době vytvoření propojení neobsahovaly propojené stránky ilegální obsahy. Společnost EnviTec Biogas nemá žádný vliv na aktuální a budoucí formu propojených stránek a z toho důvodu se výslovně distancuje od jakýchkoliv úprav obsahu, které budou provedeny po vytvoření propojení na propojené stránky.

Ochranné značky
Pokud není stanoveno jinak, jsou všechny značky na internetových stránkách chráněny známkovým právem. To se týká především firemních log a označení.

Obsah online nabídky
Společnost EnviTec Biogas nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiálního nebo duchovního charakteru způsobené používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, příp. používáním chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně společnosti EnviTec Biogas není žádné prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost EnviTec Biogas AG si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, smazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo zveřejnění dočasně nebo natrvalo zrušit. Jakákoliv změna zveřejnění ani obsahu, jakož ani předání nebo zprostředkování třetí straně není povolena bez předcházejícího výslovného souhlasu společnosti EnviTec.

Zdroj fotografie:
EnviTec Biogas AG
 

de.fotolia.com (#2112695, #27891611, #13750217, #23759941, #8197610, #30679302, #28313123, #26278196, #12203675, #189859183, #224173880, #12730795, #10889012, #9663597, #209435512, #162871037, #297079738)

 

www.istockphoto.com (93255600)