Vlastní podnik


Proč provozujeme vlastní bioplynové stanice?

Naše důkladné znalosti a solidní finanční pozice nám kromě výstavby a údržby zařízení pro výrobu a úpravu bioplynu pro naše zákazníky umožňují i provozovat vlastní zařízení. A to s úspěchem: Na našem domácím trhu v Německu máme v současnosti ve vlastním podniku (EBB) 81 zařízení s celkovým výkonem 70,6 MW. V ostatních evropských zemích provozujeme dalších osm zařízení s výkonem 8,7 MW. Vlastní zařízení již mnoho let spolehlivě generují nejvyšší podíl na obratu naší společnosti. 

 

Jak provozujeme naše vlastní bioplynové stanice?

Jednoduše v partnerství, a to již řadu let. Na našem domácím trhu v Německu se již od roku 2014 zaměřujeme na nákup bioplynových stanic realizovaných podle EEG (zákon o obnovitelné energii) 2004 a 2009, resp. biometanových stanic realizovaných podle EEG 2004, 2009 a 2012. Skutečně zajímavé jsou pro nás projekty s výkonem minimálně 500 kW a zařízení pro výrobu biometanu s objemem od 300 Nm³. Samozřejmě, že je možné zapojit i zemědělské podniky a zařízení poté provozat ve spolupráci. Naše partnerství vždy fungují na vzájemné respektu. Zároveň se vyznačují jasným rozdělením úkolů: Každý se zaměřuje na své silné stránky. Místní partner například poskytuje místo, obstarává vstupní materiály a převezme průběžný provoz. Během provozu provádíme všechny potřebné údržbové práce, staráme se o biologický a technický servis a převezmeme obchodní vedení. 

 

Kde provozujeme naše vlastní bioplynové stanice?

Hlavně v Evropě, ale i v USA, samozřejmě všude tam, kde jsou pro nás a naše partnery vhodné rámcové podmínky. V současnosti se soustřeďujeme na trhy ve Francii, Španělsku a Polsku, přičemž zohledňujeme zařízení s vlastní technologií; kromě toho věnujeme pozornost tomu, aby byla zvládnuta situace v oblasti udělování povolení pro zařízení.
 

Čeho dosáhneme s vlastním provozem? 

Hodně, protože v tomto segmentu spojujeme výrobu elektřiny, tepla a plynu ve vlastních bioplynových stanicích v tuzemsku a zahraničí. S celkovým počtem 89 zařízení vyrábíme úctyhodných 79,3 MW. Naší motivací je zákon o energetice budov, zkráceně GEG, který vstoupil v platnost v roce 2020, ale samozřejmě i klimatické cíle spolkové vlády, zejména v sektoru dopravy. Z toho důvodu se v současnosti více zaměřujeme na výrobu biometanu. V této oblasti například prostřednictvím vlastního podniku, společnosti EnviTec Bioenergie Güstrow GmbH a zkapalňováním biometanu na bio LNG (Liquefied Natural Gas = zkapalněný plyn), urychlujeme změnu v dopravě. Od zprovoznění největšího německého zařízení pro zkapalňování bioplynu působí společnost EnviTec poprvé jako nezávislý dodavatel paliva bez emisí CO2 pro užitkové vozy a těžkou nákladní dopravu.