EnviTec Biogas

partner s mezinárodními zkušenostmi

Společnost EnviTec Biogas se neustále rozrůstá. Důvodem je skutečnost, že stále více politiků, zemědělců a investorů si uvědomuje výhody bioplynu. Je to ale i tím,  že potenciální provozovatelé zařízení upřednostňují zkušeného partnera.
 

Dlouholeté zkušenosti doma i v cizině

EnviTec Biogas existuje od roku 2002. Zakladatelé společnosti a mnozí zaměstnanci nasbírali v tomto sektoru za celou dobu existence společnosti zkušenosti v oblasti výstavby zařízení i následného provozu a servisu. Na těchto bohatých zkušenostech se zakládá úspěch společnosti, která je od roku 2007 zanesena na frankfurtské burze cenných papírů jako akciová společnost. Společnost EnviTec je momentálně zastoupená ve 14 zemích po celém světě.
 

Výstavba zařízení a vlastní provoz

Za svůj neustálý růst vděčíme nejen výstavbě zařízení na klíč, ale i provozu bioplynových stanic ve vlastní režii. Provozujeme stanice jak na výrobu bioplynu, tak na zpracování plynu.  Spojením obojího se nám daří dosahovat maximální efektivity a spokojenosti.
 

Technologický vývoj

Na celém světě se těšíme velké důvěře svých zákazníků. Z hlediska instalovaného výkonu máme na evropském trhu vedoucí postavení. Základem našeho úspěchu jsou naše kompetence a zkušenosti, v neposlední řadě ale také neustálý technologický vývoj a zdokonalování stávajících technologií.

EnviTec Worldwide